TUR KAYIT SÖZLEŞMESİ

REZERVASYON ve SATIŞ ——————————————————————————————

Cemalpaşa mah.63009 Sk.Şinasi uzunkavak apt.Zemin kat 11/B SEYHAN ADANA

TEL : 0322.606 16 14  Mail : tatiltirtili@gmail.com  vd: ziyapaşa  vn :

Sözleşme Tarafları İş bu sözleşme ; Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel.com  ile tur kayıt formunda adı , soyadı,ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.

I – ÖDEMELER Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel.com    Yurt içi ve Yurtdışı gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin % 100  Tam ödeme olarak alınır.

II – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1.Tüketicinin, Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel ve Aracısına yazılı veya veri saklayıcısı ile bildirmek kaydı ile Yurt içi ve Yurt Dışı Turlarda  30 Gün  öncesinden  sözleşmeyi tek taraflı  fesih hakkı bulunmaktadır. PROMOSYON OLARAK SATIN ALINMIŞ  VE NORMAL TUTAR ÜZERİNDEN İNDİRİM YAPILMIŞ TURLARDA İADE VE DEĞİŞİKLİK OLMAZ.

 1. Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel tura katılacak kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması veya operasyonel nedenlerle paket turun kısmen veya tamamen iptalini hareket tarihinden en az 21 gün öncesine kadar Tüketiciye bildirmek kaydı ile iptal edebilir. Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel  tüketiciden aldığı  tüm ödemeleri 7  iş günü içerisinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.

3.Tüm misafirlerin tur seyahat sigortaları   Rehber dosyası içerisinde yer almaktadır.

4.Tüketici, paket tura devam etmesinin veya otel rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 15 gün önce Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel  ‘a iyi niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel ‘a karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

5.Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

6.”PROMOSYON” olarak belirtilen turlarımızda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp,  iptal veya değişiklik imkanı bulunmamaktadır. Para iadesi yapılmayacaktır.Örnek : Doğu Ekspresi ve Kars Turu 990 Lira Promosyon Fiyattır. Bu tur satın alındıktan sonra iptal ve değişiklik kuralları geçerli değildir.

 

III – MÜCBİR SEBEPLER

 1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel ve ARACISI  için mücbir sebep sayılır.

Bu haller;

 1. a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller
 2. b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller
 3. c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri
 4. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel ve ARACISI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
 5. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Gezi tarihine 7 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.

 

IV – GENEL HÜKÜMLER

 1. Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.
 2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, turun iptal tarihine bakılmaksızın, yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez, ücret iadesi yapılmaz.

3.Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir.

 1. Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel ‘dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel sorumlu değildir. 10 yıldan eski olmasına rağmen halen süresi olan yeşil pasaportların 24 Kasım 2015 tarihine kadar kullanabileceği öngörülse de bu tip pasaportların bazı ülkelere girişi  engellenmektedir.Seyahat öncesi gideceğiniz ülkenin ilgili Konsolosluk ve Büyükelçiliklerine danışılmasını tavsiye ederiz. Yurtdışı  seyahatlerde tüm TC  pasaportlarının en az altı ay geçerlilik süresinin olması gerekmektedir. Pasaport süreleri  seyahat edilecek ülkeye göre değişebilir, süresi altı aydan az kalmış pasaportlar için Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel merkez ofisinden bilgi alınarak hareket edilmesi gerekmektedir. Başka bir ülke pasaportuna sahip misafirlerimiz süresi az kalmış pasaportları ile seyahat edip edemeyeceklerini kendi Konsolosluk veya elçiliklerden teyit etmeleri gerekmektedir. 01 Nisan 2016 tarihi itibariyle Rusya, Bordo ve  Yeşil Pasaport sahiplerine de vize uygulamasına geçmiştir.
 2. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel Broşürü, Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.
 3. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır
 4. Paket programa rehberlik dahil edilmiş ise tur bedeli ücreti kapsamındadır.
 5. Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.
 6. Otele ve gemiye varış günü odalar saat 14.00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 12.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.
 7. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup,bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir.Bu nedenle Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel muhatap değildir.Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa yada şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.
 8. Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. (Vize masrafları ve sigorta bedelleri iade edilmez) Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (8 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.
 9. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel sorumludur. Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr ve Buray travel, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri(TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
 10. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA,IHA,UFTAA Konvansiyon hükümleri,sivil havacılık kanunu,Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük,Yönetmelik,genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.
 11. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin kimlik ve pasaporttaki yazılış şekli ile doğruluğundan sorumludur.
 12. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alarak kabul etmişlerdir.

17.Müşteri tarafından bildirilen fatura bilgileri tur başlangıç günene kadar Müşteri tarafından değiştirilebilir. Bu tarihten sonra Müşteri tarafından fatura bilgilerinde yapılacak değişiklikler Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel ilgili servislerince dikkate alınmaz ve değişiklik talepleri red edilir. Bildirimlerin doğru yapılmamasından doğacak her türlü vergi ceza  ve/veya zararın  bildirimi yapan kişi veya şirkete aittir.

18.Şahsıma/ Firmama ait  elektronik posta yukarıda belirtildiği gibidir. Tur başlangıç tarihine  kadar  fatura adres bilgilerimi ( fatura unvanı, adresi, TC Kimlik no, Vergi Dairesi, Vergi Numarası) Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel satış elemanına bildireceğimi ve bu tarihten sonra bu bilgilerimi değiştirmeyeceğimi ve  meydana gelecek her türlü vergi  ceza ve/veya zararın tarafıma /firmama  ait olduğunu  taahhüt ederim.

 

KATILIMCI YA DA KATILIMCI ADINA                                                                                                     ACENTA                                                                                                                                                                                      Tatil tırtılı – Gezitren.com.tr  ve Buray travel

Satış yetkilisi

× Canlı Destek